Vloge in obrazci

VLOGA ZA SEPA DIREKTNO OBREMENITEV

VLOGA ZA UPORABO JAVNE POVRSINE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO

VLOGA ZA IZDAJO STROKOVNEGA MNENJA O PRAVILNEM PRIKLOPU STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO

PRIJAVNICA V SISTEM ZA IZPOSOJO KOLESA

VLOGA ZA IZDAJO RACUNA V ELEKTRONSKI OBLIKI

OBRAZEC-ZA-PRIJAVO-DIVJEGA-ODLAGALIŠČA

NAROČILNICA ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V STAREM MESTNEM JEDRU PIRAN

VLOGA ZA ZAMENJAVO PRIVEZA

VLOGA ZA ZAMENJAVO PLOVILA

VLOGA ZA USKLADITEV PODATKOV IN SPREMEMB ZA OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI – GOSPODINJSTVA

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – SOC.P

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – OTR.ŠOL.ŠTUD

VLOGA ZA IZDAJO STROKOVNE OCENE O GREZNICI

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPORO ULICE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PREKOP ULICE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA IZREDNI PREVOZ Z VOZILI TEŽE NAD 3,5 TON

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV ZA GRADNJO OBJEKTA

VLOGA ZA DODELITEV PRIVEZA V PRISTANIŠČIH PIRAN IN PORTOROŽ

VLOGA ZA SOGLASJE ZA UREJANJE SPOMENIKA

IZJAVA O KOMPOSTIRANJU – DICHIARAZIONE DI COMPOSTAGGIO PIRANO

VLOGA ZA NAJEM STOJNICE V PIRANU ALI LUCIJI 2021