Vloge in obrazci

VLOGA ZA SEPA DIREKTNO OBREMENITEV

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO

VLOGA ZA IZDAJO STROKOVNEGA MNENJA O PRAVILNEM PRIKLOPU STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO

PRIJAVNICA V SISTEM ZA IZPOSOJO KOLESA

VLOGA ZA IZDAJO RACUNA V ELEKTRONSKI OBLIKI

OBRAZEC-ZA-PRIJAVO-DIVJEGA-ODLAGALIŠČA

NAROČILNICA ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V STAREM MESTNEM JEDRU PIRAN

VLOGA ZA ZAMENJAVO PRIVEZA

VLOGA ZA ZAMENJAVO PLOVILA

VLOGA ZA USKLADITEV PODATKOV IN SPREMEMB ZA OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI – GOSPODINJSTVA

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – SOC.P

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – OTR.ŠOL.ŠTUD

VLOGA ZA IZDAJO STROKOVNE OCENE O GREZNICI

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPORO ULICE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PREKOP ULICE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA IZREDNI PREVOZ Z VOZILI TEŽE NAD 3,5 TON

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV ZA GRADNJO OBJEKTA

VLOGA ZA DODELITEV PRIVEZA V PRISTANIŠČIH PIRAN IN PORTOROŽ

VLOGA ZA SOGLASJE ZA UREJANJE SPOMENIKA

IZJAVA O KOMPOSTIRANJU – DICHIARAZIONE DI COMPOSTAGGIO PIRANO

VLOGA ZA NAJEM STOJNICE V PIRANU ALI LUCIJI 2021