Vloge in obrazci

VLOGA ZA SEPA DIREKTNO OBREMENITEV

IZJAVA O KOMPOSTIRANJU

NAROČILNICA ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V STAREM MESTNEM JEDRU PIRAN

OBRAZEC ZA PRIJAVO DIVJEGA ODLAGALIŠČA

VLOGA ZA USKLADITEV PODATKOV IN SPREMEMB ZA OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI – gospodinjstva

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – otr.šol.štud.

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – soc.p.

PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA O ODPUSTU DOLGA

SOGLASJE ZA DELA NA POKOPALIŠČU PIRAN

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV OZ. SMERNIC K GRADNJI OBJEKTA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PREKOP ULICE

VLOGA ZA IZREDNI PREVOZ

VLOGA ZA STROKOVNI OGLED GREZNICE

VLOGA ZA UPORABO JAVNE POVRSINE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO

VLOGA ZA IZDAJO STROKOVNEGA MNENJA O PRAVILNEM PRIKLOPU STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPORO ULICE

VLOGA ZA DODELITEV PRIVEZA

VLOGA ZA ZAMENJAVO PLOVILA

VLOGA ZA ZAMENJAVO PRIVEZA

PRIJAVNICA PIRANKO