Zimska služba v Piranu v polni pripravljenosti

Vozniki morajo pravočasno pripraviti svoja motorna vozila na zimske razmere, saj je med 15. novembrom in 15. marcem, v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, predpisana obvezna zimska oprema. Zimske razmere nastopijo, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo.

Okolje Piran d.o.o. na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah vrši zimsko službo v občini Piran, kar v naravi predstavlja ročno in strojno posipanje poledenelih in zasneženih poti in pločnikov s peskom pomešanim s soljo.

Iz Okolja Piran sporočajo, da so popolnoma pripravljeni na zimske razmere; v skupino za zimsko službo je vključenih 12 zaposlenih, sklenjene so pogodbe s petimi podizvajalci v zaledju občine, za izvajanje zimske službe je pripravljenih devet komunalnih vozil. Podjetje je nabavilo 150 kubičnih metrov oziroma 25 ton drobljenca za posipanje cest, sol pa imajo na skladišču od pretekle sezone.

Z odpravljanjem posledic včerajšnjega in današnjega neurja so lahko preverili organiziranost in tehnično pripravljenost v podjetju, to je bila izredno dobra preizkušnja, zato lahko občanom upravičeno zagotovijo, da bodo tudi v prihodnje primerno odpravljali vse nevšečnosti na javnih površinah. Pri izrednih razmerah prosijo le za malo potrpljenja, saj morajo delati po predpisanih prioritetah, in sicer glede na kategorijo ceste oziroma javne poti ter stopnjo nevarnosti za ljudi in okolje.

      

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                           Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                           Alen Radojkovič