Zimska služba v Piranu v polni pripravljenosti

Vozniki morajo pravočasno pripraviti svoja motorna vozila na zimske razmere, saj je med 15. novembrom in 15. marcem, v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, predpisana obvezna zimska oprema. Zimske razmere nastopijo, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo.

Okolje Piran d.o.o. na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah vrši zimsko službo v občini Piran, kar v naravi predstavlja ročno in strojno posipanje poledenelih in zasneženih poti in pločnikov s peskom pomešanim s soljo.

Iz Okolja Piran sporočamo, da smo popolnoma pripravljeni na zimske razmere; v skupino za zimsko službo je vključenih 12 zaposlenih, sklenjene so pogodbe s petimi podizvajalci v zaledju občine, za izvajanje zimske službe je pripravljenih devet komunalnih vozil, nabavili smo drobljenec in sol za posipanje cest.

Vse udeležence v prometu prosimo za previdnost in upoštevanje razmer na cestah.

   

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                           Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                         Alen Radojkovič