Zaključena akcija sofinanciranja odstranjevanja okuženih palm

OKOLJE Piran, d.o.o. in Občina Piran smo skupaj od decembra 2016 dalje organizirano pomagali pri pravilnem in ustreznem odstranjevanju palm, ki jih je množično napadel palmov vrtač. Strošek odstranitve, ki smo ga zaračunali lastnikom palm, je za manjše palme znašal 30,00 €, kjer pa je bila potrebna uporaba vozila z dvigalom za delo na višini, je strošek znašal 60,00 €. Stroške, ki se nanašajo na prevoz, zakop okuženega dela ter mletje in predajo zdravega dela palme, je do 31.3.2017 pokrivala Občina Piran.  V tem času smo odstranili 110 palm oziroma izvedli vsa naročila.

Od 1.4.2017 dalje lahko lastniki palm naročijo odstranjevanje okuženih palm na telefonski številki 041-273195 ali na 05-6175040 in plačajo storitev na podlagi individualnega predračuna. Palme lahko tudi sami pripeljejo v Zbirni center Dragonja in plačajo storitev brez stroškov sečnje in prevoza.  Debla palm so izredno težka in trda in ne sodijo v odpadke, ki jih imenujemo »zeleni rez«, z okuženim delom pa je treba ravnati po posebnem postopku, zato ne moremo nuditi storitve v okviru cene ravnanja z odpadki.

Ocenjujemo, da je na terenu še veliko okuženih palm, ki niso bile odstranjene. Prosimo lastnike okuženih palm, da ukrepajo skladno z Navodili za izvedbo ukrepov izkoreninjenja in zatiranja palmovega vrtača, ki so jih pripravili na Oddelku za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica in so objavljena na spletni strani http://www.kmetijskizavod-ng.si/vr/bolezni-skodljivci/palmov-vrtac .

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda