Zaključek investicije pomoli Portorož in dodelitev privezov

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. v teh dneh zaključuje z investicijo izgradnje novih plavajočih pomolov v pristanišču Portorož. Z investicijo bo podjetje pridobilo 90 komunalnih privezov za plovila različnih dolžin, širin in ugrezov. Poleg teh bo z novo investicijo Portorož pridobil tudi 17 privezov za dnevne goste.
Upravljavec bo v pristanišče najprej privezal plovila dosedanjih uporabnikov pristanišča Portorož, ki že imajo sklenjeno pogodbo za stalni privez, in približno petnajst plovil, ki so bila do sedaj privezana v pristanišču Piran in se jih zaradi prostorske stiske, ki so še posledica izgradnje ribiškega pristanišča v Piranu, seli v Portorož. Poleg teh se bo na nove portoroške pomole privezalo tudi nekatera plovila iz ribiškega dela pristanišča Piran, in sicer tistih uporabnikov, ki so zaradi prenehanja dejavnosti ribištva izgubili pravico do priveza v ribiškem delu pristanišča Piran. Ostala privezna mesta, teh je 36, se bo razporedilo med  čakajoče prosilce za privez.

Upravljavec bo prioritetno listo upravičencev oblikoval na podlagi sprejetih sprememb Odloka o pristanišču Portorož (Ur.l. RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017), sprememb Odloka o pristanišču Piran (Ur.l. RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017) ter Pravilnika o načinu dodeljevanja privezov in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož (Ur.l. RS št. 18/2017 z dne 14.4.2017).

Upravljavec pristanišča bo v prihodnjih dneh preverjal točnost podatkov (predvsem podatke o stalnem prebivališču ) iz vlog čakajočih na privez ter nato pripravil prioritetno listo upravičencev do priveza. Prioritetno listo upravičencev bo potrdila tričlanska komisija. Dva člana komisije imenuje direktor upravljavca pristanišča, enega pa župan občine. Član komisije, ki ga imenuje župan občine, mora biti član odbora za GJS.

Potrebno je poudariti, da bo pri dodeljevanju privezov v pristanišču Portorož, poleg dolžine in širine plovila, pomembno vplival tudi ugrez plovila, saj bo mogoče na prvi pomol privezati samo plovila z majhnim (nizkim) ugrezom. Dimenzije privezov v pristanišču Portorož so razvidne iz načrta pristanišča, ki je sestavni del prej omenjenega pravilnika. Tako pravilnik kot spremembe odlokov so objavljeni na spletni strani OKOLJA Piran, d.o.o.: http://okoljepiran.si/dejavnosti/sektor-turisticne-infrastrukture-2/pristanisca/.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda