Zadnji poziv za prevzem zapuščenih plovil

Javno podjetje Okolje Piran poziva lastnike zapuščenih plovil, odstranjenih iz Kanala sv. Jerneja maja in junija 2021, ki niso registrirana, nimajo identifikacijskih oznak in katerih lastnika ni mogoče ugotoviti, da prevzamejo svoja plovila na Zbirnem centru Dragonja najkasneje do 20. aprila 2022.

Plovila bodo lastnikom povrnjena na podlagi verodostojnih lastniških dokazil in po plačilu stroškov odstranitve ter hrambe.

Po pretečenem roku bodo plovila uničena.

 

Upravitelj Kanala sv. Jerneja
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.