Z novimi investicijami v kanalizacijsko infrastrukturo

Iz Okolja Piran sporočajo, da bodo 30.11.2017 pričeli s sanacijo kopenskega dela tlačnega voda Centralne čistilne naprave Piran. Sanacija bo izvedena z vgradnjo poliesterskega vložka v obstoječ cevovod in z injiciranjem rahlo ekspanzivne cementne zmesi v kaverne (luknje) kopenske tlačne komore. S sanacijo bodo zagotovili, da prečiščena voda pravilno odteka v podmorski izpust.

Gradbena dela bo izvajalo podjetje GRADNJE POLAK Gabrijel Polak s.p. iz Primoža pri Šentjurju, vrednost investicije znaša 100.00,00 EUR, dela pa bodo končana predvidoma do 22.12.2017.

V času izvajanja gradbenih del bo na območju pred upravno stavbo Centralne čistilne naprave Piran in ob pešpoti do GH Fornače oviran promet, zato prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič