Z Dostavkom je življenje v starem mestnem jedru Piran lažje

S 6. majem 2019 bosta Okolje Piran, d.o.o.  in Občina Piran ponovno vzpostavila servis brezplačnih prevozov z električnimi, okolju prijaznimi vozili Dostavko, ki bodo stanovalcem in obiskovalcem lajšali dostop in dostavo iz in v staro mestno jedro, na voljo pa bodo do 30. septembra.

Dostavko bo po novem opravljal brezplačne storitve prevoza potnikov in dostave blaga. Brezplačen prevoz potnikov bo opravljal vsak dan med 9.00 in 17.00 uro po mestu in bližnji okolici, vendar le do parkirišča Fornače in do pokopališča Piran, od tod naprej pa vožnja ni možna.

Brezplačna dostava manjših kosov blaga in opreme (pohištva, aparatov, večje »špeže«,…) v staro mestno jedro, torej na relaciji med parkiriščem Fornače in starim mestnim jedrom, bo na voljo vsak  dan med 9.00 in 17.00 uro, med 14.00 in 14.30 uro pa je predviden odmor za malico voznika.

Naročilo prevoza ali dostave bo možno na telefonskih številkah: 031/391-992 in 031/288-574.

Vozilo bo ves čas opravljalo prevoze na predvidenih relacijah. Seveda pa to ne bo edino vozilo za tovrstne usluge; v naslednjem tednu pričakujemo eno od novih vozil, za katere smo izpeljali postopek javnega naročila, v drugi polovici junija pa še tri dodatna vozila. S skupaj petimi vozili bo organizacija dostave in prevozov bistveno bolj učinkovita in prijazna domačinom in obiskovalcem.

Občina Piran izvaja vse projekte na področju mobilnosti z namenom izboljšati kakovost življenja in preko trajnostnih rešitev optimizirati prometne tokove, učinkovito uporabljati omejen prostor ter spodbujati uporabo ekoloških in energetsko učinkovitih načinov prevoza.