Varna pot v šolo – obrežite vejevje, ki sega na javno površino

Varna pot v šolo – obrežite vejevje, ki sega na javno površino

 

Okolje Piran že tretjič poziva lastnike in uporabnike vrtov, dvorišč in zemljišč, da nujno obrežejo in odstranijo vejevje in žive meje, ki segajo na javno površino (prvič so pozivali prve dni junija, drugič pa prve dni avgusta).  Pričenja se novo šolsko leto, zato je potrebno obvezno poskrbeti za varne šolske poti, saj moteče zelenje, ki sega na javne površine, ogroža varnost udeležencev v prometu, povzroča težave in motnje pri izvajanju obvezne občinske javne službe zbiranja odpadkov ter škodo na vozilih.

V mesecu avgustu so delavci parkov Okolja Piran, d.o.o. obrezali moteče vejevje in žive meje na 14 lokacijah, v teh dneh pa bodo lastniki oziroma uporabniki zemljišč povsod tam, kjer so opravili poseg, prejeli račun za opravljeno storitev. Strošek nujnega obreza znaša med 35,00 in 60,00 EUR, odvisno od količine opravljenega dela.

Določeni lastniki zemljišč se pritožujejo nad kakovostjo opravljenega obreza, a v Okolju Piran pojasnjujejo, da v tem primeru ne gre za estetsko obrezovanje rastlinja. Gre za nujno opravilo za zagotavljanje varnosti v prometu, ki ga opravijo njihovi delavci, namesto lastnikov in uporabnikov, ki so bili že dvakrat pozvani.

Odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin (UO PN 19/2008) določa, da morajo lastniki svojo okolico redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani primeren videz, prepreči onesnaževanje in zagotovi normalna raba javnih površin.

V kolikor se lastniki in uporabniki zemljišč želijo izogniti stroškom odstranjevanja motečih vej in živih mej, naj sami takoj poskrbijo za odstranitev ter tako prispevajo k urejenemu in čistemu videzu kraja. Okolje Piran bo prioritetno odstranilo moteče zelenje v okolici šol v četrtek, 31.8.2017, če tega do takrat ne bodo storili lastniki sami .

Otroci so naše največje bogastvo, mar ne? Naj bo njihova pot v šolo varna!

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda