Vaja evakuacije

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. bo v četrtek, dne 08.06.2017 ob 09:00 uri, s pooblaščenci za varstvo pri delu, izvedlo vajo evakuacije iz objekta ob požaru. Z vajo bodo preverili sisteme aktivne požarne zaščite in ugotavljali  pravilno delovanje protipožarnih zaves v Garažni hiši Arze.

Z vajo evakuacije bodo preizkusili organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz prostorov upravne stavbe. Zaposleni na upravi se bodo seznanili s pravilnim načinom uporabe gasilnika (praktičen prikaz), usposobili se bodo za pravilno ukrepanje v primeru požara, ko ga ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki ter obnovili poti in način kako zapustiti objekt, da bi bila evakuacija oseb iz objekta čim hitrejša, varna in učinkovita.

Uporabniki garažne hiše Arze in stanovalci stavbe ne bodo sodelovali pri vaji, prosijo pa jih za razumevanje in potrpljenje za čas trajanja vaje.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda