Vabilo na predstavitev poletnega urnika zbiranja odpadkov

Spoštovane občanke in občani,

novembra 2016 smo pričeli s poskusno reorganizacijo oziroma optimizacijo javne službe zbiranja odpadkov, saj količina komunalnih odpadkov v občini Piran, zaradi intenzivne turistične dejavnosti, med letom zelo niha. Poleg tega pa se delež ločeno zbranih odpadkov nenehno povečuje, delež mešanih komunalnih odpadkov pa pada, kar nas je usmerilo k spremembi pogostosti zbiranja odpadkov, in sicer k:

  • zmanjšanju pogostosti praznjenja posod z mešanimi komunalnimi odpadki (črna posoda) in
  • povečanju pogostosti praznjenja posod/vreč z ločenimi frakcijami odpadkov za reciklažo.

Po štirih mesecih intenzivnega spremljanja sprememb pogostosti praznjenja posod, uvedbe novih transportnih poti, beleženja volumna odpadkov v posodah, zamenjave posod pri uporabnikih ter upoštevaje pritožbe in pripombe uporabnikov, smo prišli do predlogov za frekvence zbiranja komunalnih odpadkov za poletno sezono, ko se količina odpadkov poveča.

Vabimo vas, da se udeležite katerekoli predstavitve, kjer vam bomo podali vse potrebne informacije o predlaganem novem sistemu:

sedež KS datum ura
STRUNJAN 20.3.2017 19.00
SVETI PETER 21.3.2017 19.00
SEČOVLJE 23.3.2017 19.00
LUCIJA 28.3.2017 19.00
PORTOROŽ 30.3.2017 19.00

 
Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda