V piranski občini ne bo prišlo do napovedane podražitve cen ravnanja z odpadki

Z veseljem obveščamo vse naše uporabnike, da smo uspeli pridobiti cenejšega izvajalca za izvajanje storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov.

Dosedanjemu prevzemniku JP VOKA Snaga d.o.o. iz Ljubljane, ki je prevzemal odpadke po 161,19 EUR na tono, smo poslali odstop pogodbe z 31. avgustom 2019. Od 1. septembra 2019 dalje bo odpadke iz piranske občine prevzemal Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, ki nam bo za storitve obdelave in odlaganja odpadkov zaračunal 111,34 EUR na tono, tako da bo skupni strošek z nakladanjem in prevozom odpadkov v bodoče znašal slabih 129,00 EUR na tono odpadka.

Sodelovanje z novim prevzemnikom, s katerim smo dosegli bistveno nižjo ceno, predstavlja za naše podjetje prihranek na letni ravni za 170.000 EUR (ob načrtovani količini 5.320 ton), v naslednjih štirih letih, kolikor bo trajal mandat novega direktorja, bomo samo na tej postavki  prihranili kar 700.000 EUR.

Našim uporabnikom lahko zagotovimo, da glede na doseženo nižjo ceno obdelave in odlaganja odpadkov, v piranski občini ne bo prišlo do napovedane podražitve cen storitev ravnanja z odpadki. Z novim elaboratom izračuna cen bomo ugotovili ali bomo sedanjo ceno do uporabnikov ohranili ali celo znižali. Vse je odvisno od kalkulacije stroškov, potrebnih za nujno obnovo dotrajanega voznega parka in vlaganj v posodobitev načina ravnanja z odpadki. Elaborat, ki ga bo potrjeval Občinski svet Občine Piran, bo torej vseboval le upravičene stroške v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uredba MEDO).

Pozivamo vse uporabnike, da sledijo našemu trudu pri zniževanju stroškov ravnanja z odpadki in tudi sami prispevajo k temu z doslednim ločevanjem odpadkov; ločeno zbrani odpadki pomenijo dodaten prihranek in nižjo ceno naših storitev do uporabnikov. Splača se potruditi, zato je naše sporočilo vsakemu uporabniku: sodeluj, ločuj in privarčuj.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                             Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                            Gašpar Gašpar Mišič