V času epidemije koronavirusa spremenjen urnik odvoza odpadkov

 

Javno podjetje Okolje Piran je za zagotavljanje varnih delovnih razmer v času epidemije koronavirusa delavce v organizacijskih enotah kanalizacija, promet, centralna čistilna naprava, ravnanje z odpadki, urejanje javnih površin in druge manjše terenske ekipe razdelila v dve skupini, ki se bosta pri opravljanju delovnih obveznosti izmenjevali na 14 dni. 

V času trajanja ukrepa bodo zaradi združevanja delovnih območij, sprememb urnika odvoza odpadkov ter zmanjševanja pogostosti praznjenja zabojnikov možne manjše motnje pri odvozu odpadkov.

Vse občane in občanke Pirana, ki bodo opazili, da z odjemnih mest odpadki v petih delovnih dneh niso bili pobrani, naprošamo, naj to sporočijo na telefonsko številko 05 671 750 56.