Uvedba poskusnega programa spremembe pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Piran

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., je s soglasjem Občine Piran pričelo z izvajanjem »Poskusnega programa spremembe pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Piran, 28. 10. 2016, v obdobju od 01. 11. 2016 do 01. 04. 2017 v vseh naseljih razen v starem mestnem jedru Pirana, kjer ni sprememb.

Bistvo spremembe je v zmanjšanju pogostosti zbiranja mešanih komunalnih odpadkov iz enkrat tedensko na vsak drugi teden na vseh območjih individualnih hiš, pri večstanovanjskih blokih v Luciji pa iz dvakrat tedensko na enkrat tedensko. Na vseh območjih kjer poteka sprememba bomo namesto odvoza mešanih komunalnih odpadkov povečali pogostost zbiranja ločenih frakcij. Na območju zbiranja ločenih frakcij odpadkov v rdečih in rumenih vrečah, bomo uvedli 1 dodatni odvoz mesečno za papir in karton ter 1 dodatni odvoz mesečno za mešano embalažo, mešane komunalne odpadke pa bomo odvažali vsak drugi teden. Na teh območjih so uporabniki prejeli ustrezne koledarje odvoza odpadkov.

Končni cilj spremembe programa je »preselitev« odpadkov, ki jih je možno izločiti na izvoru, iz posode za mešane komunalne odpadke v posode za papir in karton, mešano embalažo in biološko razgradljive kuhinjske odpadke. Naše terenske analize odpadkov so pokazale, da je v posodah za mešane komunalne odpadke le okoli 15 % odpadkov, ki sodijo v njih, vse ostalo, pa tam ne bi smelo biti. Le tako bomo lahko dosegli cilje, ki nam jih narekuje državni Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, št. 35402-2/2016/6, 30. 06. 2016.

V zvezi s spremembami smo uporabnike obvestili na hrbtni strani septembrske in oktobrske položnice ter opravili predstavitve sprememb po vseh krajevnih skupnostih (11., 12., 13., 18. in 20. 10 2016) ter seznanili javnost preko medijev (Primorske novice, 13. 10. 2016;  Radio Capris 18., 19. in 20. 10; Radio Koper 28. 10. 2016). Na predstavitvah nismo zaznali nasprotovanja poskusni spremembi pogostosti zbiranja odpadkov.

V primeru težav ali zapletov na prevzemnih mestih, prosimo uporabnike naših storitev, če nam pišejo na info@okoljepiran.si ali pokličejo na tel št. 05 6175 056  in bomo podali pojasnilo ter po potrebi izvedli ustrezne ukrepe (dodatna posoda, intervencijski odvoz) vendar le v primeru, da uporabnik ustrezno ločuje odpadke.

Pred potekom poskusnega obdobja v marcu 2017, bomo ponovno opravili srečanja z uporabniki po vseh krajevnih skupnostih in se na podlagi skupnih zaključkov skupaj z Občino Piran odločili, kakšen program zbiranja odpadkov bomo sprejeli v letu 2017.

 

mag. Milica Maslo Bezer, prof. zdrav. vzgoje

Vodja sektorja javnih storitev

 

Sklep župana Občine Piran št. 354-2-2014-potrditev poskusnega programa spremembe pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Piran

Poskusni program-sprememba pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov-potrjen OP