Ustavitev izdajanja novih abonmajev za parkirišče Fornače in mesto Piran

Javno podjetje Okolje Piran in Občina Piran zaradi prezasedenosti parkirišč v Piranu in na Fornačah z današnjim dnem, pa vse do 20. 8. 2023, ustavljata izdajanje novih abonmajev za parkirišče Fornače in mesto Piran, kot to določa zadnji odstavek 14. člena Sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran (Uradni list RS, št. 145/2020).

Ustavitev izdajanja abonmajev NE VELJA za:
  • abonmaje za parkirišče Fornače – zaposleni v mestu Piran,
  • rumene abonmaje za čas dostave in
  • kratkotrajne 30 min abonmaje za vstop v mesto Piran za občane Občine Piran.