Ureditvena dela na parkirišču Strunjan

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. obvešča javnost, da je s 5. aprilom 2016 začelo izvajati ureditvena dela na parkirišču Strunjan.

V sodelovanju s podjetjem CPK, d.d. Koper bo OKOLJE Piran, d.o.o. v Strunjanu uredilo nova parkirišča. Obstoječa javna površina bo na novo asfaltirana, uredilo se bo zelenice okoli parkirišča, zasadilo nova drevesa in ponovno posejalo travo. Na novo se bo uredilo tudi prometno signalizacijo.

Ureditvena dela so predvidena do 4. maja 2016.

Vse krajane in obiskovalce oz. uporabnike parkirišča prosimo za razumevanje.