Ureditev parkirišča na Arzah

Pričeli smo z investicijo ureditve peščenega parkirišča na Arzah, s katero bomo zagotovili  dodatnih 21 parkirnih mest. Prvotni načrt je predvideval 26 parkirnih mest, vendar smo po uskladitvi odprtih vprašanja s sosedi, zmanjšali število parkirnih mest, da bomo okolico parkirišča, ki gleda proti stanovanjskemu bloku, hortikulturno uredili.

Investicija je ocenjena na 40.000 €, za izvajalca del je bilo izbrano podjetje ISBE d.o.o. iz Portoroža, ki naj bi z deli zaključilo predvidoma do konca junija.

Cena parkiranja bo enaka kot v Garažni hiši Arze, torej 1,20 € na uro parkiranja.

Z novimi parkirnimi mesti bo omogočeno lažje parkiranje tudi obiskovalcem pokopališča, saj obstoječa tri parkirna mesta in eno mesto za invalide, ne zadoščajo potrebam po parkirnih mestih na pokopališču.

Bližnjim stanovalcem se zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje v času izvajanj del.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič