Tržnici v Piranu in Luciji bosta od sobote, 21. marca, zaprti

 

Občane in občanke Pirana obveščamo, da bosta tržnici na Zelenjavnem trgu v Piranu in na ploščadi pri TPC-ju v Luciji od sobote, 21. marca, zaprti.

Poveljnica civilne zaščite Občine Piran je na podlagi 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, izdane na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih, s ciljem čim večjega omejevanja javnega zbiranja in druženja ljudi, odredila prenehanje obratovanja tržnic v Luciji in Piranu od sobote, 21.3.2020, do preklica.

 

Kršitelje odredbe se lahko kaznuje na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/8 – ZNOrg): »Z globo od 1.000 do 3.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki prepreči izvedbo ukrepov ali se ne ravna v skladu z ukrepi, ki jih med vodenjem zaščite in reševanja odredi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije (1.,3., in 4. odstavek 85. člena).«

Spodaj so navedene telefonske številke kmetovalcev in prodajalcev, ki bodo pripravljeni občanom dostaviti naročila zelenjave in sadja na določeno lokacijo: