Sprememba upravljavca garažne hiše Fornače

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. obvešča vse uporabnike garažne hiše Fornače, da z dnem 1.6.2016 ni več upravljavec omenjene garažne hiše.

Vse informacije, vezane na poslovanje garažne hiše Fornače (abonmaji, računi, …), dobite v času prisotnosti operaterja na garažni hiši ali na telefonski številki 05/ 676 71 14.