Sprememba pri razpisnih pogojih za oddajo začasnega prodajnega mesta na Centralni plaži Portorož

Sprememba pri razpisnih pogojih za oddajo začasnega prodajnega mesta na Centralni plaži Portorož

 

V četrtek, dne 24.1.2019 smo na naši spletni strani objavili javni razpis za oddajo površine v najem za postavitev začasnega prodajnega mesta na Centralni plaži Portorož  (modra marela).

Pri pogojih, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, je prišlo do spremembe, in sicer tako, da se pogoj glede izkušenj z izvajanjem dejavnosti zmanjša iz prvotno zahtevanih dvanajst let na vsaj pet let izkušenj.

Prosimo vse zainteresirane ponudnike, da upoštevajo spremembo pogoja glede izkušenj in se pravočasno prijavijo na razpis, najkasneje do srede, dne 13.2.2019 do 12.00 ure.

 

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                           Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                            Alen Radojkovič