Sporočamo, da smo pred kratkim sanirali morebiten potencialni vir onesnaženja morja.

Sporočamo, da smo pred kratkim sanirali morebiten potencialni vir onesnaženja morja. Sledijo monitoringi oz vzorčenja vode in nadaljnje obveščanje javnosti.