Sol za posipanje redno oskrbujemo

Za posipanje krajevnih cest in javnih poti smo poskrbeli v Okolju Piran, za svoje poti v okolici hiš pa prosimo, da poskrbite sami. V okviru zimske službe redno dostavljamo vreče s soljo za posipanje na dogovorjene lokacije, v primeru, da soli zmanjka, pa takoj pokličite:
– za lokalne ceste: CPK d.d., tel. 041-373057,
– za javne poti in krajevne ceste: Okolje Piran, d.o.o., tel. 031-672713
.