Sklep za sprejetje novih cenikov za leto 2022 za nekatere storitve

Obveščamo, da je bil sprejet sklep za spremembo cenikov za leto 2022 za nekatere storitve.

Besedilo sklepa