Skalni podori med Fieso in Piranom ogrožajo varnost sprehajalcev in kopalcev 

Na najbolj nevarnih odsekih priljubljene pešpoti je zadrževanje, vključno s kopanjem in sončenjem, odslej prepovedano.

840 metrov dolgo sprehajalno pot med Fieso in Piranom ter obalno območje pod njo že dlje časa ogroža padanje kamenja, skal in proženje plazov s piranskega klifa. V preteklosti so bile na najbolj izpostavljenih odsekih postavljene lovilne in zadrževalne mreže, drugod so rešitve že pripravljene, vendar sanacijska dela še niso bila izvedena.

Ker naravnega procesa erozije kamnin in njihovega krušenja kljub temu ni mogoče v celoti zaustaviti, predstavniki Okolja Piran, Občine Piran in civilne zaščite skupaj z geotehnologom Jurijem Čadežem redno izvajajo preglede stanja. Med zadnjim, marčevskim ogledom terena so ugotovili, da je na treh mestih znova prišlo do podora.

S flišnega pobočja so se na pešpot skotalile večje skale, težke od 20 do 100 kilogramov. Zaradi preteče nevarnosti z višine so bile posledično na najnevarnejših odsekih postavljene opozorilne table, ki sprehajalcem prepovedujejo zadrževanje, vključno s kopanjem in sončenjem.

Prepoved bo na predelih z najvišjo stopnjo ogroženosti veljala tudi v poletnih mesecih, zato pristojne službe obiskovalce pozivajo naj bodo pozorni na kotaljenje manjših kamenčkov, ki nakazujejo, da pobočje ni stabilno, in naj si za sončenje in kopanje izberejo lokacije, odmaknjene od potencialnih podornih žarišč.