Sanacija črpališča odpadnih vod pod Metropolom

 

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. je danes, 5. oktobra 2016, v sodelovanju z gradbenim podjetjem Adriaing d.o.o. iz Kopra, pričelo s sanacijo črpališča odpadnih vod pod Metropolom v Portorožu.

Gre za obnovo t.i. črpališča fekalne kanalizacije pod Portoroškim hotelom Metropol. Uvedba izvajalca v delo je bila v ponedeljek, 26.9.2016. Obnovitvena in vzdrževalna dela se bodo izvajala približno 45 dni.

Za dodatne informacije lahko pokličete na investicijsko tehnični sektor Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., g. Jernej Volk, univ. dipl. inž. grad., tel.: 05 61 750 60 ali pišete na elektronsko pošto: jernej.volk@okoljepiran.si.