S 1. oktobrom se zmanjšajo območja za plačilo parkirnine

Turistična sezona se počasi poslavlja in s tem tudi pritisk na javno infrastrukturo, predvsem vsakodnevna velika obremenjenost na naših cestah in parkiriščih.

V turistično zelo intenzivnih mesecih velja tak sistem parkiranja, ko z obveznim plačilom parkirnine uravnavamo zasedenost parkirnih mest in s tem dostopnost do bolj frekventnih krajev in objektov, z jesenjo pa se prometni sistem spremeni.

Tako od 1. septembra dalje ni več obveze za plačilo parkirnine na območju Fiese, od 1. oktobra dalje pa v Portorožu od odcepa za Koprsko cesto do krožišča pri odcepu za Podvozno ulico je parkiranje prav tako brezplačno.

Na vseh ostalih plačljivih parkirnih površinah v Portorožu se parkirnina plačuje skozi vse leto, vsaka začeta ura parkiranja znaša 1,20 EUR.

V Luciji, na območju TPC se parkirnina plačuje skozi vse leto, in sicer od ponedeljka do petka, od 7.00 do 17.00 ure in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure, prva, začeta ura parkiranja znaša 0,10 EUR, vsaka nadaljnja pa 0,50 EUR, ob nedeljah je parkiranje brezplačno.

V Luciji, od krožišča pri odcepu za Podvozno ulico do krožišča pri pošti Lucija je parkiranje skozi vse leto brezplačno.

Na območju parkirišča v Strunjanu in na Seči se od 1. oktobra do 30. aprila naslednje leto cena parkiranja prepolovi iz 1,00 EUR za vsako začeto uro na 0,50 EUR za vsako začeto uro. Domačini s stalnim bivanjem na območju teh dveh parkirišč parkirajo brezplačno, drugi občani naše občine in zaposleni na območju teh dveh parkirišč pa si lahko uredijo mesečni abonma v višini 13,00 EUR.

 

Novo parkirišče Arze

Konec septembra smo odprli na novo urejeno parkirišče Arze, kjer je za obiskovalce na razpolago 21 plačljivih parkirnih mestih, cena začete ure parkiranja pa znaša 1,20 EUR. Potreba po parkirnih mestih v bližini starega mestnega jedra Piran in tudi pokopališča je iz leta v leto večja, zato smo letos uredili  do sedaj neurejeno zemljišče ob naši upravni stavbi, kjer je bilo vseskozi predvideno parkirišče. Investicijo v višini 40.000 EUR je izvedlo podjetje ISBE d.o.o. iz Lucije.

Direktor Alen Radojkovič: »V letošnjem letu je bila sprejeta občinska prometna strategija, kjer so opredeljeni tudi večji projekti in investicije, ki jih je pa težje realizirati. Po naših močeh se trudimo, da izpeljemo vsaj tiste projekte, ki so za nas finančno in organizacijsko dostopni. Naslednji tak manjši, a vseeno pomemben projekt, je ureditev 70 parkirnih mest ob bivšem Gostišču Koblar, ki bo zaključen do konca leta. Menimo, da vsako novo in urejeno parkirno mesto pomaga našim stalnim prebivalcem reševati zagato pri iskanju parkirnih mest v okolici svojih blokov in individualnih hiš.«

   

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                         Direktor družbe:

Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič