S 1. majem se spremenijo območja za plačilo parkirnine in cene parkiranja

V turistično zelo intenzivnih mesecih velja tak sistem parkiranja, ko z obveznim plačilom parkirnine uravnavamo zasedenost parkirnih mest in s tem dostopnost do bolj frekventnih krajev in objektov, od 1. maja se območje obveznega plačevanja parkirnine precej razširi. prva sprememba velja od 1. maja dalje. Prosimo vse naše uporabnike, naj ne pozabijo plačati parkirnine in se tako izognejo plačilu nadomestila za celodnevno parkiranje, ki sledi v primeru, ko parkirnina ni poravnana.

Tako od 1. maja dalje pa stopi v veljavo obveza po plačevanju parkirnine na območju Portoroža, kjer je bilo v zimskem času dovoljeno brezplačno parkiranje, in sicer od odcepa za Koprsko cesto do krožišča pri odcepu za Podvozno ulico znaša vsaka začeta ura parkiranja 1,20 EUR.

Na ostalih plačljivih parkirnih površinah v Portorožu se parkirnina plačuje skozi vse leto, vsaka začeta ura parkiranja prav tako znaša 1,20 EUR.

Na območju parkirišča v Strunjanu in na Seči se od 1. maja do 30. septembra cena parkiranja spremeni iz 0,50 EUR za vsako začeto uro na 1,00 EUR za vsako začeto uro. Domačini s stalnim bivanjem na območju teh dveh parkirišč parkirajo brezplačno, drugi občani naše občine in zaposleni na območju teh dveh parkirišč pa si lahko uredijo mesečni abonma v višini 13,00 EUR.

V Luciji, na območju TPC se parkirnina plačuje skozi vse leto, in sicer od ponedeljka do petka, od 7.00 do 17.00 ure in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure, prva začeta ura parkiranja znaša 0,10 EUR, vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja pa 0,50 EUR, ob nedeljah in praznikih je parkiranje brezplačno.

V Luciji, od krožišča pri odcepu za Podvozno ulico do krožišča pri pošti Lucija je parkiranje skozi vse leto brezplačno.

V Fiesi se parkirnina zaračunava v času od 1.6. do 31.8. v letu. Parkirnina se plačuje na parkirnih avtomatih, na podlagi veljavnega cenika. V preostalem obdobju je parkiranje v Fiesi brezplačno.

Na urejenem parkirišču Arze, kjer je za obiskovalce na razpolago 21 plačljivih parkirnih mestih, cena vsake začete ure parkiranja znaša 1,20 EUR.

Pogosto se zgodi, da naši uporabniki nimajo drobiža ali preprosto pozabijo plačati za npr. 15 minut parkiranja, ravno ko naši nadzorniki pregledujejo plačano parkirnino. Vsakič ko parkirnina ni plačana, četudi gre le za nekaj minut, bo naš nadzornik izdal obvestilo o neplačani parkirnini, v katerem je navedena možnost  plačila nadomestila za celodnevno parkiranje v roku 3 dni.

Ob prejetju obvestila se veliko ljudi jezi na naše zaposlene, nekateri so tudi zelo nesramni, a v kolikor uporabnik ne plača niti nadomestila, smo primorani primer odstopiti v reševanje občinskemu redarstvu, kar pa za uporabnike predstavlja bistveno višje stroške.

Za vsa parkirna mesta v upravljanju OKOLJA Piran, d.o.o. deluje sistem SMS plačevanja parkirnine, ki uporabnikom olajša plačevanje, saj omogoča plačevanje in podaljševanje parkirnine kar preko mobilnega telefona, s čimer prihranijo skrb in čas z novim nakupom in menjavo parkirnega listka.