Restavratorska dela na pročelju pokopališča

Cenjene uporabnike obveščamo, da smo pričeli s konservatorsko-restavratorskimi deli na pročelju vhoda na pokopališče Piran.

V okviru sanacije bomo izvedli določena nujna sanacijska dela, kot je sanacija križa nad vhodom, s katerimi bomo zagotovili varnost obiskovalcev pokopališča ter druga dela, s katerimi bomo restavrirali dotrajane in poškodovane kamnite spomeniške elemente na pročelju.

Največji del stroškov sanacije predstavlja restavriranje kamnitega portala z ornamenti ter ureditev novih ometov pročelja, kjer le-ti odstopajo in odpadajo.

Dela bo izvajalo podjetje CRMA d.o.o. iz Ilirske Bistrice, ki je specializirano za projektiranje in izvedbo del na področju restavratorske in likovne umetnosti. Vrednost investicije znaša 14.979,92 EUR brez DDV, dela pa bodo končana predvidoma do 30.10.2018. Sredstva za izvedbo del so zagotovljena v proračunu Občine Piran in sicer za obnovo infrastrukture pokopališča Piran

Okoliške prebivalce in obiskovalce prosimo za razumevanje za čas izvajanje del.

  

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič