Razpis za direktorja Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.

Na podlagi 27. člena Statuta Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., Nadzorni svet družbe razpisuje delovno mesto direktorja družbe (m/ž).

Kandidati naj pisne prijave, v zaprtih kuvertah, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo na Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 B, 6330 Piran, za Nadzorni svet –  z oznako »Prijava na razpis za imenovanje direktorja družbe Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. – Ne odpirati«, v roku 15 dni od objave tega razpisa.

Razpis za direktorja družbe