Radioaktivne snovi v piranskih odpadkih

Osebe, ki se zdravijo z radioaktivnim jodom, morajo sanitarne odpadke shranjevati ločeno
Družba za ravnanje z odpadki Simbio je trikrat zavrnila prevzem odpadkov Javnemu podjetju Okolje Piran zaradi zaznanega radioaktivnega sevanja. Kot je med pregledom ugotovil Zavod za varstvo pri delu Ljubljana, so bile izvor sevanja plenice bolnikov, ki se zdravijo z radioaktivnim izotopom joda.

Da so na komunalnem vozilu, ki je iz Pirana v Celje pripeljalo 90 kubičnih metrov mešanih odpadkov iz gospodinjstev, tudi radioaktivne snovi, je zaznal aparat za napredno detekcijo radioaktivnega sevanja in sprožil alarm. O odkritju je Okolje Piran takoj obvestilo pristojne službe in izvedlo potrebne preventivne ukrepe.

Inženir Centra za fizikalne meritve iz Zavoda za varstvo pri delu Ljubljana je med podrobnim pregledom tovora ugotovil, da vsebujejo radioaktivne elemente plenice bolnikov, ki prejemajo terapije ali so bili na preiskavah z radioaktivnim izotopom joda. Ker gre za nizkoradioaktivne odpadke, dogodek ni predstavljal nevarnosti za zdravje ljudi in okolico, saj je bilo sevanje zelo nizko.

NAVODILA ZA PRAVILNO SHRANJEVANJE NIZKORADIOAKTIVNIH ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

Okolje Piran v izogib nadaljnjim težavam prevzema odpadkov že pridobiva ponudbe za nakup lastnega detektorja, bolnike, ki se zdravijo z radioaktivnim izotopom joda pa poziva, naj plenic, vložkov, rokavic in posteljnih podlog ne odlagajo v mešane komunalne odpadke, temveč jih shranjujejo v posebni vreči ter za odvoz pokličejo vodjo ravnanja z odpadki, Mojco Pečar, na 051 675 468. Po želji lahko Okolje gospodinjstvom dostavi tudi dodatni zabojnik za začasno ločeno zbiranje radioaktivnih odpadkov na kraju nastanka. Ključno je, da so tovrstni odpadki, dokler je njihova radioaktivnost nad dopustno mejo, izolirani od okolja in ga ne onesnažujejo.