Program zbiranja kosovnih odpadkov za leto 2021

Občanke in občani Pirana bodo lahko v letu 2021 kosovne odpadke brezplačno predali na 33 zbiralnih akcijah, ki bodo potekale na 8 različnih lokacijah.

Zbiranje kosovnih odpadkov bo izpeljano najmanj dvakrat v vsaki krajevni skupnosti, razen v starem mestnem jedru Pirana. Vsi uporabniki, tudi iz starega mestnega jedra Pirana, bodo lahko kosovne odpadke predali na premični zbiralnici v katerikoli krajevni skupnosti.

Pomoč pri ločevanju in razvrščanju v namenske zabojnike prostornine 7m³ do 9m³ bo na kraju dogodka nudilo naše osebje.

Vabljeni k udeležbi. Terminski razpored preverite v spodnji razpredelnici.