Program ločenega zbiranja kosovnih odpadkov v občini Piran za leto 2017

Objavljamo nov program ločenega zbiranja kosovnih odpadkov v občini Piran za leto 2017:

letak-a4-dec-2016_03-01-custom