Pričetek sanacije betonske ploščadi na Fornačah

PIRAN, 14. januar 2020 –  Cenjene uporabnike obveščamo, da bomo v drugi polovici tedna pričeli s sanacijo betonske površine na Fornačah, ki se je jeseni sesedla zaradi močnega plimovanja. Istočasno bodo zamenjana tudi poškodovana držala na štirih vstopnih točkah v morje.

Zaradi visokega plimovanja in posledičnega zalivanja morja se je novembra na koncu sprehajalne poti pri kopališču Riviera vdrl del obmorske ploščadi. Območje je odtlej zavarovano z zaščitno gradbiščno mrežo, odprava posledic škode pa naj bi se pričela konec tedna.

Gradbena dela bo izvajalo podjetje HIDROGRADNJA Robert Križman s.p. iz Portoroža, ki je bilo izbrano na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb kot najugodnejši ponudnik. V sklopu investicije so predvidena tudi popravila ter zamenjava inox ograj za dostop v morje pri restavraciji Pavel, na kopališču Fornače in pri gostišču Riviera. Pogodbena vrednost investicije znaša 14.000,00 EUR brez DDV-ja za sanacijo ploščadi in 4.000,00 EUR brez DDV-ja za zamenjavo dotrajanih inox ograj.

Dela bodo končana predvidoma do konca januarja, v času odpravljanja posledic vremenske ujme pa bodo deli pešpoti mestoma ovirani. Okoliške prebivalce in sprehajalce naprošamo za razumevanje in previdnost na območju delovišč.

Služba za odnose z javnostmi:                                                      Direktor družbe:
Jana Pines                                                                                        Gašpar Gašpar Mišič