Pričetek obnove skalometa v pristanišču Piran

 

Obveščamo vas, da bo OKOLJE Piran, d.o.o. pričelo s sanacijo skalometa na zunanji strani potniškega pomola v pristanišču Piran. Skalomet se bo uredil in zapolnil z manjkajočimi skalami.

Zaradi težavnosti posega in nedostopnosti potniškega pomola za težko mehanizacijo s kopenske strani pristanišča, bodo dela opravljena z morske strani.

Na podlagi evidenčnega postopka oddaje javnega naročila št. 2-17/ITS-EP smo sklenili Pogodbo za dograditev skalometa na glavnem pomolu v Piranu – z morja, s podjetjem Adriaing d.o.o. iz Kopra, ki bo z deli pričelo 4. aprila 2017. Dela bodo predvidoma končana najkasneje do sredine maja 2017.

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda