Pričetek izvedbe del za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja

Danes, dne 28. oktobra 2016 je bila med Javnim podjetjem OKOLJE Piran, d.o.o. in izvajalcem Inženiring in druge storitve, Maks Godina s.p. iz Kozine podpisana pogodba za Izvedbo del za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja.

odlagalisce-dragonja-v-zapiranju-dela-na-vhodu-izvedena-v-letu-2014-feb-2016-za-pn-istra    zc-dragonja-v-ozadju-odlagalisce-nf-17022016

Vrednost pogodbenih del znaša 458.704,40 EUR brez DDV, za kar so sredstva zagotovljena v proračunu Občine Piran.

Izvajalec bo pričel z izvajanjem del v drugem tednu novembra 2016, z deli pa predvidoma zaključil 30. aprila 2017. Ves čas izvajanja del in še 30 let po zaprtju odlagališča bodo izvajani predpisani monitoringi.

V času izvajanja del bo prihajalo do občasnega povečanega prometa na dostopni cesti do odlagališča v Dragonji.

Prebivalce tega območja prosimo za razumevanje.