Preureditev obstoječega črpališča Fiesa

Cenjene uporabnike obveščamo, da smo 17.9.2018 pričeli s preureditvijo obstoječega črpališča Fiesa.

Za izvajanje pogodbenih gradbenih, strojnih in elektro del sta bila z oddano skupno ponudbo izbrana podjetje Marn d.o.o. iz Križ, kot vodilni partner  in podjetje RGD-E d.o.o. iz Trbovelj, kot partner. Višina pogodbene vrednosti sanacije črpališča Fiesa znaša 398.332,35 EUR brez DDV, dela pa bodo končana predvidoma decembra 2018.

V sklopu sanacije črpališča se bo uredil opuščen objekt stare trafo postaje, ki bo po novem služil kot kontrolni center črpališča. Zamenjala se bo stara strojna oprema črpališča kot so črpalke in grablje, zamenjal se bo tudi celotni električni del s krmilniki črpališča, ki bo po novem lociran v objektu bivše trafo postaje. Izvedli se bodo še nekateri gradbeni posegi z namenom izboljšanja hidravličnih lastnosti črpališča.

Za čas izvajanja del se bo vzpostavilo začasno črpališče, ki bo zagotavljalo nemoteno črpanje odpadne vode in delovanje.

Okoliške prebivalce in obiskovalce Fiese prosimo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije, ki bo veljala na območju izvajanja sanacijski del.

  

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič