Pregled ukrepov in delovanja služb Javnega podjetja Okolje Piran v času epidemije novega koronavirusa

Javno podjetje Okolje Piran je v času razsajanja bolezni COVID-19 sprejelo številne ukrepe za nemoteno izvajanje obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, ki so ključne za ohranitev ustreznih higienskih razmer v času epidemije.

Za zmanjšanje tveganj, povezanih s koronavirusom, so bili delavci v organizacijskih enotah kanalizacija, promet, centralna čistilna naprava, ravnanje z odpadki in druge manjše terenske ekipe razdeljeni v dve skupini, ki se bosta pri opravljanju delovnih obveznosti izmenjevali na 14 dni, kolikor predvidoma traja inkubacijska doba za razvoj okužbe s koronavirusom. Vse enote so od srede, 26. februarja, oskrbljene tudi z razkužili in nujno osebno varovalno opremo. Uporaba slednje je pri delu obvezna.

Urnik in obseg dela na upravi je ostal nespremenjen, omejeno je le osebno poslovanje s strankami, ki od izbruha epidemije poteka preko telefona, elektronske in navadne pošte.

Ravnanje z odpadki

Kljub združevanju delovnih območij, spremembam urnika odvoza odpadkov ter zmanjšanju pogostosti praznjenja zabojnikov, odvoz odpadkov poteka po rednem koledarju. Delavci so posebej pozorni na čiščenje ekoloških otokov, ki ga opravljajo vsakodnevno. Prav tako na terenu nenehno skrbijo, da se odpadki ne kopičijo.

Od razglasitve epidemije koronavirusa je na splošno zaznati manj odpadne embalaže, saj so vsi gostinski obrati in hoteli zaprti, nekaj več jo je le iz gospodinjstev. Okolje Piran je zato izdalo opozorilo, naj občani in občanke Pirana kartonsko in drugo embalažo pred odložitvijo v zabojnik ustrezno stisnejo. Z zmanjšanjem prostornine odpadkov bodo ostali zabojniki dlje časa nezapolnjeni in razpoložljivi večjemu številu uporabnikov.

Na prebivalce starega mestnega jedra, ki doma ločujejo odpadke v namenskih rumenih in rdečih vrečah, je bil naslovljen tudi apel, naj ne odlagajo vreč na ekoloških otokih, temveč počakajo na dan odvoza od vrat do vrat. V primeru, da odpadki z odjemnih mest niso bili pobrani v petih delovnih dneh, lahko uporabniki to sporočijo na telefonsko številko 05 671 750 56.

Razkuževanje javnih površin

Razkuževanje javnih površin poteka vsakodnevno z dezinfekcijskimi sredstvi, primernimi za uporabo na javnih površinah. Javno higieno in preprečitev širjenja okužb se zagotavlja z 2-odstotnim Incidinom, ki se ga po nanosu na površino pusti delovati 15 minut, nakar se ga spere s paro. Postopek se izvaja na najbolj frekventnih lokacijah, kjer se zadržuje večje število oseb, zlasti v okolici lekarn, zdravstvenega doma, trgovin z živili ter Vrtca Mornarček Piran, ki deluje kot točka za pomoč priprave prehrane za ostarele občane.

 

Parkirišča

Za zagotavljanje potrebne mobilnosti posameznikom, ki so odvisni od uporabe osebnih vozil, so vsa zunanja javna parkirišča v Strunjanu, Portorožu, Luciji in Seči do ponovne vzpostavitve javnega potniškega prometa na voljo brezplačno.

V starem mestnem jedru Pirana sta prostovoljcem, obiskovalcem in oskrbovalcem starejših občanov omogočeni 2 uri brezplačnega parkiranja.

Zaposlenim v mestnem jedru, ki so prej uporabljali javni prevoz, je v času trajanja izrednih razmer omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjem parkirišču ob garažni hiši Arze in v GH Arze s posebno dovolilnico. Za imetnike parkirnih abonmajev ostaja režim nespremenjen.

Zbirni center Dragonja

V sredo, 18. marca je stopil v veljavo spremenjen urnik Zbirnega centra v Dragonji, ki po novem obratuje od ponedeljka do petka med 6. in 14. uro ter v sobotah od 8. do 12. ure. Dežurni delavci v tem času opravljajo vzdrževalna dela, dostop pa je omogočen izključno delovnim vozilom Okolja Piran. Za uporabnike je center zaprt, izjemoma so možni le prevzemi odpadkov, vezani na izredne primere.

Petkove akcije zbiranja kosovnih odpadkov so do nadaljnjega odpovedane. Začasno je ukinjen tudi prevzem kosovnih odpadkov v starem mestnem jedru Pirana.

Tržnica

Zaradi preprečevanja zbiranja večjega števila oseb na javnih krajih sta tržnici na Zelenjavnem trgu v Piranu in na ploščadi pri TPC-ju v Luciji od sobote, 21. marca, zaprti.

 Pokopališče

Piransko pokopališče deluje po ustaljenem urniku. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom COVID-19 so bili odstranjeni vsi zalivalniki. Pogrebne slovesnosti se izvajajo v najožjem družinskem krogu. Sožalje se izraža brez običajnega stiska rok, udeleženci pa morajo biti med obredom drug od drugega oddaljeni vsaj 1,5 metra.

Pomoč Rdečemu križu in CSD Piran

Od srede, 18. marca, so vozila in kader prometnega sektorja Okolja Piran na razpolago Centru za socialno delo in Rdečemu križu Piran za pomoč pri izvajanju vsakodnevne dostave nujnih življenjskih potrebščin pomoči potrebnim prebivalcem na celotnem območju občine Piran. Koordinator dostave je izključno Rdeči križ Piran.