Predstavitev problematike morskih odpadkov ob Svetovnem dnevu varstva okolja in vabilo na tiskovno konferenco

Generalna skupščina OZN je leta 1972 razglasila 5. junij za Svetovni dan varstva okolja, ki se v letu 2016 obeležuje z geslom  »Zaščitimo ogrožene vrste«.

Letošnja tema nas poziva, da izpostavimo vse ogrožene vrste in ukrepamo po svojih zmožnostih, zato bo predstavitev problematike morskih odpadkov eden od prvih ukrepov za zaščito ogroženih vrst v naši občini.

»Zaščitimo ogrožene živalske ali rastlinske vrste iz našega lokalnega, nacionalnega ali globalnega okolja za prihodnje rodove!«

Vabilo na predstavitev

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. bo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki, javnosti predstavilo vpliv onesnaževanja na življenje v našem morju.

Predstavitev se bo odvijala v četrtek, 2.6.2016 v dvorani Domenico Tintoretto na Občini Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu, s pričetkom ob 13.00 uri.

Program

S svojim znanjem in pomembnimi izkušnjami bodo predstavitev obogatili poznavalci tovrstne tematike, strokovnjaki iz različnih področij, ki bodo podrobneje spregovorili o onesnaževanju predvsem s plastiko in mikroplastiko, nevidnim sovražnikom življenja. Leta 2013 je v morjih končalo 30 milijonov ton plastike, količine pa se le povečujejo.

  1. Predstavitev projekta DeFishGear, g. Štefan Trdan, Inštitut za vode RS,
  2. Posebno mesto plastike med morskimi odpadki, doc.dr. Andrej Kržan, Kemijski inštitut,
  3. Vpliv onesnaženja na morsko biodiverziteto v S Jadranu, ga. Ana Hace, Društvo Morigenos,
  4. Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju, ga. Tina Centrih, Zavod za varstvo narave RS,
  5. Morski odpadki z vidika ribičev, g. Zlatko Novogradec, predstavnik ribičev mrežarjev,
  6. Predstavitev projekta Živeti z morjem, dr. Barbara Breznik, Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Tiskovna konferenca s predstavitvijo publikacije »Bodimo zeleni. Kaj to pomeni?«

Tokratna tiskovna konferenca bo namenjena predstavitvi poučne publikacije “Bodimo zeleni. Kaj to pomeni?” ter predstavitvi maskote želvice Kareta Carletta. Tiskovna konferenca se bo pričela ob 14.30.

Gre za publikacijo, ki jo OKOLJE Piran, d.o.o. izdaja ob 60. letnici obstoja in je namenjena ozaveščanju otrok o problematiki onesnaževanja morja. S pomočjo različnih nalog in simpatičnih slikanic bodo spoznali vpliv onesnaževanja morja na življenje v njem.

Javnosti bo predstavljena nova maskota Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., želvica Caretta Caretta, ki jo je kolektiv OKOLJA Piran, d.o.o. poimenoval »Kareta Carletta«.

kareta banerji-02

Caretta caretta ali glavata kareta je morska želva, ki zraste od 70 cm do 100 cm in predvsem med aprilom in novembrom redno zahaja v slovensko morje. Caretta caretta je v Sloveniji zaščitena z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst, v habitatni direktivi EU pa je opredeljena kot prioritetna vrsta. Morska želva je pomembna za biotsko raznovrstnost našega morja in je ena izmed najbolj ogroženih morskih organizmov v Sredozemlju.

Kareta Carletta bo krasila nove publikacije, letake, tiskovine, promocijski material in vso uporabno opremo, ki jo bo javno podjetje OKOLJE Piran predstavilo javnosti.

Poleg publikacije bodo predstavniki podjetja predstavili tudi nove koše za ločevanje odpadkov ter broške z novo maskoto in logotipom, prilagojenim 60. obletnici.

Morska želva je simpatična ambasadorka, saj s svojo prepoznavnostjo in splošno priznano ogroženostjo opozarja na neustrezno in kratkovidno ravnanje z morjem in morskim obrežjem.  Prijazno vabljeni!