Predstavitev “Moje zabavne eko pobarvanke”

20160203_091053    20160203_091106

V našem podjetju letos obeležujemo 60. obletnico delovanja. Ob tem visokem jubileju, na katerega smo zelo ponosni, bomo velik poudarek posvetili sodelovanju z javnimi institucijami, ki so sopodpisnice našega projekta »Zelene javne institucije«.

Naša prva aktivnost je bila izdelava pobarvanke, ki je namenjena otrokom od 4. do 7. leta starosti. V njej so risbice za barvanje in naloge za reševanje z okoljskimi vsebinami, skozi katere se bodo otroci naučili predvsem pravilnega ločevanja odpadkov in pravilnega ravnanja z odpadnimi vodami.

V sredo, 3.2.2016 smo pobarvanko predstavili ravnateljicam in ravnateljem vrtcev in osnovnih šol. Prisotni ga. Zlata Milič, ga. Mirela Flego, ga, Renata Novak, ga. Leonora Drgan, g. Marko Strle, ga. Nives Matijašič, g. Korado Lešnik, ga. Tanja Vincelj in ga. Nadia Zigante so bili enotni, da je vsebina kakovostna in primerna otrokom, ki jim je namenjena. V naslednjem tednu bomo pobarvanko dostavili institucijam, da jo razdelijo otrokom in učencem.

Na srečanju smo se dogovorili o aktivnostih, ki jih bomo izvajali 22. aprila ob Dnevu Zemlje in o sodelovanju ob Dnevu varstva okolja, ki ga obeležujemo 5. junija.