Poziv lastnikom zemljišč, da obrežejo veje, ki segajo na javno površino

Poziv lastnikom zemljišč, da obrežejo veje, ki segajo na javno površino

V več predelih občine Piran se je zelenje na zasebnih vrtovih in dvoriščih zelo razraslo, kar povzroča težave našim specialnim komunalnim vozilom za odvoz odpadkov, saj je umikanje vejevju v ozkih ulicah zelo zamudno, hkrati pa lahko povzroča poškodbe na vozilu.

Odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin (UO PN 19/2008) določa, da morajo lastniki svojo okolico redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani primeren videz, prepreči onesnaževanje in zagotovi normalna raba javnih površin.

Prosimo vse lastnike vrtov, da čim prej oziroma najkasneje do 28.2.2018 obrežejo veje, ki segajo čez mejo nad telo ceste ali ulice in tako prispevajo k urejenemu in čistemu videzu kraja, v nasprotnem primeru bomo to storili delavci Okolja Piran na stroške lastnika zemljišča.

Seznam ulic in cest, kjer vejevje najbolj ovira prehod vozil:

  • Piran: Rozmanova, IX. Korpus;
  • Portorož: Letoviška, Pacug, Seča, Senčna, Strunjan, Vilfanova;
  • Lucija: Bazoviška, Božidarja Jakca, Garibaldijeva, Istrskega odreda, Kozinova, Kogojeva, Kosovelova, Kosmačeva, Semova, Ulica Borcev, Vojkova, Liminjanska.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič