Poziv k varčevanju z nagrobnimi svečami

Prosimo vse naše uporabnike in obiskovalce pokopališč, da se omejijo pri kupovanju in prižiganju nagrobnih sveč, sicer bomo imeli velike težave s skladiščenjem odpadnih sveč. Preminulim svojcem raje namenimo kakšno misel več, sveč pa naj bo do rešitve problema čim manj.

Pred letom dni se je v skladišču podjetja Ekoplast Kolednik, ki se je ukvarjalo zbiranjem, sortiranjem in predelavo odpadnih nagrobnih sveč, vnel požar, ogenj pa je stavbo popolnoma uničil. Dogodek ni povzročil večje okoljske škode, posledice pa so velike težave pri predajanju odpadnih nagrobnih sveč  pooblaščenim prevzemnikom.

»Na našem Zbirnem centru v Dragonji imamo na skladišču približno 50 m3 odpadnih nagrobnih sveč, ki jih ne bomo mogli predati do oktobra. Skladišče je torej polno, zaradi zelo negotovega trga z odpadno embalažo, pa ga pred vrhuncem turistične sezone ne moremo širiti, vsak prost kotiček hranimo za mešamo embalažo« je pojasnil direktor Alen Radojkovič.

Poleg misli na preminule, imejmo v mislih tudi naše zanamce, hvaležni nam bodo, zato varčujmo z nagrobnimi svečami. Hvala vsem, ki boste upoštevali našo prošnjo.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič