Poziv k ureditvi vegetacije ob javnih prometnih površinah

Javno podjetje Okolje Piran poziva lastnike zemljišč ob cestnih površinah k ureditvi razrasle vegetacije, ki ovira preglednost in zmanjšuje varnost udeležencev v prometu.

Skladno z Odlokom o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin (UO PN 32/2015) morajo lastniki redno obrezovati žive meje, drevesa in grmičevje ter jih vzdrževati tako, da je zagotovljena čistoča in urejen videz okolja.

Zelenje, ki sega na ceste, pločnike ter kolesarske steze, namreč poslabšuje preglednost na vozišču in zmanjšuje vidljivost obstoječe prometne signalizacije. Poleg tega prekomerno razraščena vegetacija otežuje tudi izvajanje obvezne občinske javne službe odvoza odpadkov in povzroča škodo na delovnih vozilih.

Zlasti problematične so obcestne površine na Ulici Borcev, Letoviški, Rozmanovi, Regentovi, Razgledu, Pacugu, Ulici IX. Korpusa, Kozinovi, Kogojevi, Kosovelovi, Kosmačevi, Garibaldijevi, ulici Božidarja Jakca, Bazoviški, Seči, v Strunjanu, Šentjanah, Liminjanu, Vinjolah in drugje.

Občane zato naprošamo, da obrežejo svoje zasaditve, ki mejijo na cestne površine, do ponedeljka 14.6.2021. V primeru neupoštevanja poziva bo obrezovanje opravilo Javno podjetje Okolje Piran, ki bo dela izvajalo ves prihodnji teden.