Poziv k ureditvi vegetacije ob javnih prometnih površinah

Javno podjetje Okolje Piran poziva lastnike in najemnike zemljišč ob cestnih površinah k ureditvi razrasle vegetacije, ki ovira preglednost in zmanjšuje varnost udeležencev v prometu.

Skladno z Odlokom o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin (UO PN 32/2015) morajo lastniki redno obrezovati žive meje, drevesa in grmičevje ter jih vzdrževati tako, da je zagotovljena čistoča in urejen videz okolja.

Zelenje, ki sega na ceste, pločnike ter kolesarske steze, poslabšuje preglednost na vozišču in zmanjšuje vidljivost obstoječe prometne signalizacije. Poleg tega prekomerno razraščena vegetacija otežuje tudi izvajanje obvezne občinske javne službe odvoza odpadkov in povzroča škodo na delovnih vozilih.

Zlasti problematične so obcestne površine na Ulici Borcev, Letoviški, Prečni, Kozinovi, Kogojevi, Kosovelovi, Kosmačevi, Garibaldijevi, Bazoviški, ulici Božidarja Jakca, na Seči in Šentjanah, v Strunjanu, Pacugu, Sečovljah, Liminjanu, Vinjolah in drugje.

Občane zato naprošamo, da obrežejo svoje zasaditve, ki mejijo na cestne površine, do 16. oktobra 2023. 

Za pravilno oddajo zelenega reza bomo v ponedeljek, 2. oktobra 2023, postavili dodatne namenske zabojnike na pet lokacij:

  • PORTOROŽ – parkirišče »Kaštel 2« nad avtobusno postajo
  • LUCIJA – na utrjenem zemljišču pri Agrariji
  • LUCIJA  – na parkirišču nasproti Zdravstvenega doma Lucija
  • LETOVIŠKA POT – ob rezervoarju za vodo, nasproti hišne številke 39
  • PARECAG – makadamsko parkirišče pri Marički

Večje količine odpadnega zelenega reza lahko občani in občanke Javnemu podjetju Okolje Piran brezplačno predajo tudi na petkovih akcijah zbiranja kosovnih odpadkov ali ga pripeljejo na Zbirni center Dragonja vsak delovnik med 6. in 17. uro ter ob sobotah med 7. in 12. uro.

V primeru neupoštevanja poziva bo Javno podjetje Okolje Piran problematiko predalo v reševanje Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu MU Istra.