Ponovni priklop vstopno-izstopnega medija

Uporabnike vstopno-izstopnega medija za mesto Piran, parkirišče Fornače in garažno hišo Arze obveščamo, da znaša na podlagi 6. točke Sklepa o dopolnitvi sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju občine Piran (Ur.l.RS št 105/2021 z dne 02.07.2021), nadomestilo za ponovni priklop vstopno-izstopnega medija, ki je bil izklopljen zaradi neplačila parkirnine, zlorabe ali na željo imetnika, 60 EUR.

Nadomestilo za ponovni priklop na željo uporabnika se ne obračuna imetnikom abonmajev Fornače – zaposleni.