POMOČ PRIZADETIM OBČANOM PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC POPLAV

Občina Piran v sodelovanju z Javnim podjetjem OKOLJE Piran nudi pomoč prizadetim občanom pri odpravljanju posledic poplav

Občina Piran ponuja v sodelovanju z Javnim podjetjem OKOLJE Piran občanom in občankam Pirana, ki jih je prizadelo nedeljsko deževje, pomoč pri črpanju padavinskih voda in čiščenju blata iz objektov.
Vsi, ki potrebujejo pomoč pri črpanju padavinskih voda, odstranjevanju uničenega pohištva, namočenih predmetov in pranju prostorov po umiku vode, lahko vodjo intervencij pokličejo na telefonsko številko 031/672-713.
Z namenom preprečevanja nastajanja nadaljnje škode v primeru ponovnega deževja in hitre vzpostavitve normalnega stanja sporočite Javnemu podjetju OKOLJE Piran na zgornjo številko tudi informacije, če je potrebno kjerkoli odstraniti nanose materiala, ki preprečujejo odtekanje vode.