Piranska komunala v pol leta zbrala 28 ton azbestnih odpadkov

Javno podjetje Okolje Piran je s 1. avgustom zaključilo akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov. V šestih mesecih trajanja so zabeležili 42 dovozov ter skupno zbrali 28,3 ton azbesta.

Vsem občanom, ki so se odločili za odstranitev nevarnih kritin s stanovanjskih, kmetijskih in drugih objektov ter jih pravilno zložene na palete in zavite v folijo predali na zbirnem centru Dragonja, se zahvaljujejo za izkazan odgovoren odnos do narave.

Stroške prevzema je subvencionirala Občina Piran, ki je za akcijo namenila 10.000 evrov proračunskih sredstev. Zaradi dobrega odziva bo podobna akcija načrtovana tudi v bodoče. Do tedaj bo prevzem azbestnih izdelkov možen le proti plačilu, in sicer po veljavni ceni, ki trenutno znaša ceni znaša 0,3477 evrov za kilogram z vključenim DDV-jem.