Parkomati v Luciji ponovno delujejo – ne pozabite plačati parkirnino

Avgusta so vandali poškodovali šest parkirnih avtomatov, zato v tem času pri TPC-ju v Luciji ni bilo možno plačevati parkirnino. Avtomate smo v tem tednu nadomestili z drugimi, plačilo parkirnine je ponovno obvezno za vsa vozila, ki parkirajo na tem območju, ne glede na čas trajanja parkiranja.

Prosimo vse naše uporabnike, naj ne pozabijo plačati parkirnino in se tako izognejo kazni, ki sledi v primeru, ko parkirnina ni poravnana.

Pogosto se zgodi, da naši uporabniki nimajo drobiža ali preprosto pozabijo plačati za npr. 15 minut parkiranja, ravno ko naši kontrolorji pregledujejo plačilne listke. Vsakič ko parkirnina ni plačana, četudi gre le za 15 minut, bo naš kontrolor izdal kazen.

Za vsa parkirna mesta v našem upravljanju deluje sistem SMS plačevanja parkirnine z mobilno aplikacijo, ki uporabnikom olajša plačevanje, saj ni potrebno izgubljati časa pri iskanju drobiža. Plačevanje parkirnine pa je možno tudi preko aplikacije, ki se je lahko poslužujejo tudi tujci. Vsa navodila za oba načina plačevanja parkirnine so navedena in označena na vsakem parkomatu.

Prosimo, upoštevajte pravilo – vplačajte parkirnino in se izognite dodatnim stroškom in nepotrebni jezi.

  

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič