Parkirne dovolilnice tudi za prebivalce pri športni dvorani Lucija

Občina Piran in Javno podjetje Okolje Piran bosta konec septembra stanovalcem pri športni dvorani Lucija omogočila nakup mesečnih parkirnih dovolilnic za parkirna mesta ob občinski cesti ter pri Športnem in mladinskem centru Piran.

Sprememba parkirnega režima bo pričela veljati ob vzpostavitvi parkirišča na nekdanjem igrišču za pse, prilagojena pa bo predvsem potrebam krajanov, ki bodo lahko z abonmajem poleg novega parkirišča koristili še parkirne površine ob občinski cesti ter pri Športnem in mladinskem centru Piran.

Do nakupa mesečnega abonmaja po ceni 13 evrov bodo upravičeni občani s stalnim prebivališčem in lastniki stanovanjskih enot na Liminjanski cesti št. 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, na Čokovi ulici št. 1, 3, 5, na naslovu Fazan št. 5, ter zaposleni na območju parkirne cone.

Upravičenost stalnih prebivalcev do pridobitve enega mesečnega abonmaja na stanovanjsko enoto bo ugotavljala Občina po prejeti vlogi na elektronski naslov obcina.piran@piran.si, medtem ko se lahko zaposleni za nakup obrnejo na Javno podjetje Okolje Piran. S seboj morajo prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi in prometno dovoljenje.