Parkirišče za Splošno plovbo samo še za občane Pirana

Javno parkirišče za Splošno plovbo v Portorožu bo od 1. marca namenjeno izključno občanom občine Piran, ki si bodo morali za brezplačno kratkotrajno parkiranje pridobiti letni abonma ter ustrezno označiti čas prihoda.

Nov parkirni režim bo občanom piranske občine občutno olajšal možnosti parkiranja v središču Portoroža, saj bodo lahko z letno dovolilnico na parkirišču za Splošno plovbo od marca dalje parkirali do tri ure brezplačno.

Javno podjetje Okolje Piran bo parkirne abonmaje za omenjeno območje začelo izdajati v ponedeljek, 26. februarja, na sedežu podjetja na Arzah v času uradnih ur. Občani bodo morali izkazati upravičenost za pridobitev abonmaja s predložitvijo osebnega dokumenta in prometnega dovoljenja, iz katerega je razvidno, da je prosilec lastnik vozila, za katerega bo izdan abonma. Ob izdaji bo prosilcu zaračunan strošek treh evrov priprave abonmaja, slednji pa bo veljaven do konca koledarskega leta.

Ker bo brezplačno parkiranje na 19 razpoložljivih parkirnih mestih za Splošno plovbo časovno omejeno na tri ure, bodo morali vozniki obvezno označiti tudi čas prihoda s parkirno uro ter jo namestiti na vidno mesto v avtomobilu. Nadzor nad pravilnim parkiranjem bo izvajala medobčinska redarska služba. Za kršitev parkirnega režima je skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa predpisana globa v višini 40 evrov za voznike, ki prekoračijo 3-urno časovno omejitev ali ne označijo časa prihoda, ter 80 evrov, če v parkiranem avtomobilu na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči ne namestijo dovolilnice oz. ta ni dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani avtomobila.