Oprostitev plačila najemnine za najemnike gostinskih obratov

 

Javno podjetje Okolje Piran bo vse najemnike gostinskih poslovnih prostorov in teras, ki jim je bilo zaradi sprejetja vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji onemogočeno izvajanje gostinske dejavnosti, v celoti oprostilo plačila najemnine za obdobje od 16.3.2020 do 3.5.2020.

Javno podjetje Okolje Piran želi poleg oprostitve plačila ravnanja z odpadki podjetnikom tudi na tak način pomagati ublažiti gospodarske posledice epidemije korona virusa.